MASTER I DESIGN 2011

2009-2011 studerede Fanny en Master i Design på Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Masterafhandlingen: “Kitchen & Room – Planning & Design”

Denne masteropgave er et empirisk projekt med fokus på køkkenrum. Formålet med opgaven er at undersøge, hvordan folk i 2011 lever med deres køkkener. Projektet benytter den etnografiske tilgang til bruger-undersøgelser med udgangspunkt i Kvales Kvalitative Interwiew model og Design Thinking metoden. Til analysen af den moderne bruger er der benyttet hhv. Henrik Dahls Minervamodel og Gilles Lipovetsky’s teorier om individualisering i Den Hyper-moderne Tid. Brugerundersøgelserne viste, at folk er individualister og designer deres eget liv, tilsyneladende med mindre fokus på social status. Det afspejler sig i køkkenindretning ved, at det er de individuelle køkkener med en personlig stemning, som er i højsædet. Det er også en tid for ‘amatørisme’, hvor folk dyrker ‘gør-det-selv’, og det at være en del af designprocessen. Opgaven har konkluderet, at denne amatørisme og individualisme skærper den professionelle designer. Det er derfor vigtigt for designeren at have viden om, hvordan mennesker lever, og herunder hvordan de tænker for at kunne forstå og have empati for kunden. Designeren skal kunne sætte sig ind i kundens mindset, lytte til hans ønsker, iagttage hans færden og endda finde frem til problemer, som kunden end ikke selv har kunnet formulere. Det kan konkluderes, at designet bliver en succes, når designeren har fokus på kunderne gennem hele processen, og at kunderne føler, de er en del af designprocessen, men det er også vigtigt, at designeren fremkommer med en løsning, som er ud over det forventede – altså noget som overrasker, og som tilfører køkkenet noget ganske særligt. Forsvaret maj 2011.

Leave a Reply